Vi hjälper dig med stambyte Stockholm

Ett stambyte i Stockholm är oftast ett komplicerat och tidsödande projekt att utföra i en fastighet. Men utför man som fastighetsägare inte dessa förebyggande åtgärder så står man tyvärr inför ett mycket dyrare och helt klart längre projekt att åtgärda de skador som kan uppstå om man inte utför arbetet i tid. Vi på JKON AB förordar att ta tag i dessa frågor i tidiga skeden för att förhindra omfattande vattenskador som i slutändan kan innebära uppsägning av er försäkring.

Länkar till vanliga frågor:

Rådgör med oss i tidigt skede

I Stockholm så bör stambyte utföras ungefär vart fyrtionde till sextionde år. Vi är väl medvetna om att detta medför kostnader och att det är en stor investering för en fastighetsägare. Men som sagt så är alternativet att inte utföra ett stambyte i tid ännu värre. Vi vill tipsa er om att ta kontakt med oss i god tid innan så vi kan planera stambytet och därmed starta utifrån de allra bästa möjliga förutsättningarna. Ett stambyte handlar inte enbart om teknik utan även om ekonomi och boendefrågor.

Med god planering redan från början så kan vi arbeta tidseffektivt redan från början. Och tidseffektivitet går hand i hand med kostnadseffektivitet. Ett stambyte innebär bland annat att alla rör som transporterar vatten till och från en fastighet måste bytas ut. Men det många glömmer är att ett stambyte lika mycket innefattar ombyggnation av badrum där tätskikt och ytskikt byts ut. Detta innebär självklart ett stort ingrepp och därför gäller det att arbeta effektivt redan på planeringsstadiet.

Planering är viktigt vid stambyte

De allra flesta rör i ett hus ligger inuti väggar, tak och golv. När man utför ett stambyte så friläggs alla rören och sedan byts ut alternativt att installera prefabschakt nya lägen. När man frilägger rören så förstörs också ytskikten i badrum och måste sedan ersättas med nya skikt, såsom kakel och klinker. Ett stambyte för alltså med sig en hel del mer-jobb runt omkring själva stambytet. Det är dock nödvändigt eftersom kostnaderna förenade med att inte utföra ett stambyte i tid är mycket stora. Därför rekommenderar vi att tillsammans med oss planera ert stambyte noga och inte vänta tills ett rör har spruckit i en vägg och man tvingas till ett stambyte illa kvickt. En enklare och billigare lösning som en del fastighetsägare har tagit till är så kallad relining som innebär att man inte byter ut rören utan belägger de gamla rören med en ny insida. Däremot kan relining aldrig ersätta ett stambyte utan bara förlänga livslängden några år.

Ett stambyte i Stockholm kan genomföras fysiskt på ca åtta till tolv veckor beroende på förutsättningarna i fastigheten och hur stort projektet är. En stambytt fastighet med nya stammar brukar ofta värderas högre på marknaden än en som inte är det, dels på grund av det är lång tid tills nästa gång det behöver utföras. Men också för att i en sådan fastighet är standarden ofta lite högre. Inredningen i kök och badrum brukar vara nyare och fräschare i och med att när ett sådant stort arbete utförts så måste man alltid passa på att renovera vårutrymmena. Dessutom är risken inte lika stor för en vattenläcka i ett hus med nya rör. Mäklare aviserar alltid om föreningen är stambytt då det har en positiv påverkan på priset.

Lång erfarenhet av stambyten i Stockholm

Alla fastigheter behöver stambytas, och oftast med intervall av 40 till 60 år. Detta är kostsamt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening och det är vi väl medvetna om och därför är det viktigt att anlita en konsult som oss som har lång erfarenhet av stambyten. Vi som konsulter ser till att arbetet alltid utförs med en god planering redan från allra första början för att hålla ner kostnaderna och tidsåtgången. Det är viktigt att stambyta innan det är för sent.