Vi hjälper dig med stambyte Stockholm

Ett stambyte är oftast ett kostsamt och ibland tidsödande projekt att utföra i en fastighet. Men utför man som fastighetsägare inte dessa förebyggande åtgärder så står man tyvärr inför ett mycket dyrare och helt klart längre projekt att åtgärda de skador som kan uppstå om man inte utför arbetet i tid. Det är är lätt att bli frestad att ta en enklare väg ut men vi menar att genväg i det här fallet blir en senväg.

Rådgör med oss i tidigt skede

Ett stambyte bör utföras ungefär var fyrtionde till femtionde år. Vi är väl medvetna om att detta medför kostnader och att det är en stor investering för en fastighetsägare. Men som sagt så är alternativet att inte utföra ett stambyte i tid ännu värre. Vi vill tipsa er om att ta kontakt med oss i god tid innan så vi kan planera stambytet och därmed starta utifrån de allra bästa möjliga förutsättningarna. Det kan vara svårt att uppskatta exakt hur lång tid åtgärden kommer att ta.

Med god planering redan från början så kan vi arbeta tidseffektivt redan från början. Och tidseffektivitet går hand i hand med kostnadseffektivitet. Ett stambyte innebär att alla rör som transporterar vatten till och från en fastighet måste bytas ut. Detta innebär självklart ett stort ingrepp och därför gäller det att arbeta effektivt redan på planeringsstadiet.

Planering är viktigt vid stambyte

De allra flesta rör i ett hus ligger inuti väggar, tak och golv. När man utför ett stambyte så friläggs alla rören och sedan byts ut. När man frilägger rören så förstörs också ytskikten i kök och badrum och måste sedan ersättas med nya skikt, såsom kakel och klinker. Ett stambyte för alltså med sig en hel del merjobb runt omkring själva stambytet. Det är dock nödvändigt eftersom kostnaderna förenade med att inte utföra ett stambyte i tid är mycket stora. Därför rekommenderar vi att planera sitt stambyte noga och inte vänta tills ett rör har spruckit i en vägg och man tvingas till ett stambyte illa kvickt. En enklare och billigare lösning som en del fastighetsägare har tagit till är så kallad relining som innebär att man inte byter ut rören utan belägger de gamla rören med en ny ut- och insida. Däremot är det omdiskuterat om relining kan ersätta ett stambyte eller bara skjuta upp det några år.

Tidsramen för ett stambyte kan vara allt från ett par veckor upp till ett par månader beroende på hur gamla och i vilket skick rören är i. En lägenhet med nya stammar är ofta värd lite mer än en som inte är det, dels på grund av det är lång tid tills nästa gång det behöver utföras. Men också för att i en sådan lägenhet är standarden ofta lite högre. Inredningen i kök och badrum brukar vara nyare och fräschare i och med när ett sådant stort arbete ändå utfördes så passade man på att renovera vårutrymmena. Dessutom är risken inte lika stor för en vattenläcka i ett hus med nya rör.

Stambyte Stockholm med omnejd

Lång erfarenhet av stambyten

Alla hus behöver stambytas, och oftast med intervall av 40 eller 50 år. Detta är kostsamt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening är vi väl medvetna om och därför är det viktigt att anlita ett företag som oss som har lång erfarenhet av stambyten. Vi förespråkar en god planering redan från allra första början för att hålla ner kostnaderna och tidsåtgången. Det är viktigt att stambyta innan det är för sent då det kommer bli mycket dyrare.